Helse og sosialfag

Det er stort behov for deg som ønsker å bidra inn i helse- eller sosialsektoren. Hos oss kan du få den kompetansen og de ferdighetene som kreves for å utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester. 

Våre studier innen helse- og sosialfag

Vi tilbyr studier innen helse- og sosialfag til deg som ønsker å være fulltidsstudent, men også tilpasset for deg som ønsker å kombinere jobb med studier. 

Se vårt studietilbud

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mastergrad på deltid

Har du fullført en bachelorgrad kan en av våre mastergrader være aktuelle for deg. Mastergradene innen helse- og sosialfag er på deltid og kan tas ved siden av jobb.

Har du en helse eller sosialfaglig bakgrunn som du ønsker å bygge videre på for å utvide din kompetanse? Da kan en videreutdanning være noe for deg.

Har du en mastergrad fra før og ønsker deg en karriere innen forskning? Videre studier og kanskje en doktorgradsutdanning kan være veien å gå.