Utdanningsavdelingen

Utdanningsavdelingen har gjennomgående fagansvar for utdanningskvalitet, studieadministrative tjenester og systemer, universitets- og høgskolepedagogisk utviklingsarbeid og studentdemokrati. Utdanningsavdelingen har fagansvaret for den utdanningsadministrative forvaltningen i høgskolen og for videreutvikling av høgskolens samlede studieportefølje.

Utdanningsavdelingen ledes av prorektor Stine Grønvold.

 

Avdelingen er inndelt i:

 

 

Publisert 10. juni 2021 13:26 - Sist endret 10. nov. 2021 13:19