Forskning ved HSV

Fakultetet har fire strategiske forskningsområder, med forskningsgrupper innenfor hvert område. Forskningsområdene bygger opp under fakultetets overordnede, tverrvitenskapelige profil Helse og velferd.

Tverrfaglighet og brukerinvolvering

 • Samskaping i forskning og tjenesteutvikling
 • Funksjonshemming og deltakelse
 • Karriere og veiledning

Helse, omsorg og livskvalitet

 • Helse og omsorg i et livsløpsperspektiv
 • Traumer
 • Global helse
 • Avansert klinisk sykepleie

Fysisk aktivitet og folkehelse

 • Sport and Social Sciences
 • Teknologi for helse og fysisk aktivitet
 • Trainome
 • Undervisning og læring i kroppsøving/Teaching and learning in physical education
 • Critical Public Health Research Group

Barn og unges oppvekst og deltakelse

 • Barn og unges oppvekst og sosialisering

Les mer om forskergrupper ved HINN. 

Kontaktinformasjon

Prodekan forskning ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Bilde av Stian Ellefsen
Professor
E-post
stian.ellefsen@inn.no
Telefon
+47 61 28 81 03

Sist endret 29. aug. 2022 15:10