Forskning ved HSV

Fakultetet har fire strategiske forskningsområder, med forskningsgrupper innenfor hvert område. Forskningsområdene bygger opp under fakultetets overordnede, tverrvitenskapelige profil Helse og velferd.

Tverrfaglighet og brukerinvolvering

 • Samproduksjon i forskning 
 • Funksjonshemming og deltakelse
 • Forskergruppe i karriere og veiledning

Helse, omsorg og livskvalitet

 • Traumer
 • Global helse
 • Avansert klinisk sykepleie
 • Eldres helse
 • Palliativ omsorg

Fysisk aktivitet og folkehelse

 • Sport and Social Sciences
 • Teknologi for helse og fysisk aktivitet
 • Trainome
 • Undervisning og læring i kroppsøving/Teaching and learning in physical education
 • Critical Public Health Research Group

Barn og unges oppvekst og deltakelse

 • Barn og unges oppvekst og sosialisering
 • Barn og unges psykiske helse
 • Unge og utenforskap

 

Publisert 8. juni 2021 13:19 - Sist endret 27. okt. 2021 15:06