English version of this page

PC-er på studiestedene

Alle studiestedene har noen få stasjonære PC-er tilgjengelig, som du kan bruke om du ikke har med egen PC. Det varierer litt hvor mange PC-er som er tilgjengelige på de forskjellige studiestedene. Du bruker ditt vanlige brukernavn og passord for å logge på disse PC-ene.

Retningslinjer for bruk av datautstyr

Forholdsregler ved bruk av PC på høgskolen

  1. Forsikre deg om at maskinen ikke er i bruk eller pålogget av en annen bruker
  2. Hvis maskinen ikke er i bruk, men er pålogget - LOGG AV før du tar maskinen i bruk – ellers:
    • risikerer du å lagre arbeidet ditt på en annens hjemmeområde eller sende dine dokumenter til en annens utskriftskø når du skal skrive ut.
  3. Husk å LOGGE AV etter bruk – ellers:
    • vil nestemann som tar maskinen i bruk være pålogget din personlige brukerkonto – med de samme rettighetene som deg selv.
    • er det en betydelig risiko for at personlig informasjon, dokumenter og e-post kan komme på avveie.
Sist endret 13. juni 2022 14:47