Regnskap i en digitalisert sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi handler om å skape nye forretningsmodeller gjennom bruk av teknologi, revolusjonere råvarebruken, bevare materiale i kretsløpet – slik at vi kan tilby bedre produkter og tjenester til forbrukerne.

Forskergruppa for regnskap i en digitalisert sirkulærøkonomi jobber med følgende temaer i empiriske atferds- og regnskapsteoretiske perspektiver:

 • Digitalisering i regnskaps- og revisjonsbransjen
 • Regnskapets rolle i sirkulærøkonomi
 • Skatteatferd og samfunnsansvar
 • Økonomistyring i bittesmå selskaper
 • Regulering av regnskapsrapportering
 • Regnskapsførers og revisors betydning for regnskapskvalitet
 • Miljørapportering

Aktuelle forskningsprosjekt og nettverk

Forskningstemaene gjenspeiles i flere pågående forskningsprosjekter og nettverk, blant annet:

 • Norges første sirkulære regnskapsklynge
 • Provenyeffekt av konkurranseutsetting (Kommersialisering av fellesgodene. Virkninger på skatteinntekter, lønn og samfunnsøkonomiske kostnader)
 • Nordic network of scholars working on social and environmental accounting

Medlemmer:

 • Even Fallan (leder)
 • Gunnar Alu
 • Stein Antonsen
 • Hans Roger Granrud
 • Eirik Holm
 • Mårten Hugosson
 • Frøydis Svarva Hørstad
 • Jon Lundesgaard
 • Peter Skærbæk
 • Per Søberg
 • Kjell Tryggestad
 • Erik Vea
 • Petter Økseter
Publisert 31. mai 2021 14:57 - Sist endret 9. mai 2022 15:10