Palliativ omsorg

Palliativ omsorg er lindrende behandling og omsorg for alvorlig og/eller livstruende syke pasienter med ulike sykdommer og lidelser og deres pårørende.

Hender symboliserer omsorg (Foto: HINN)
Foto: HINN

Det kan være både faglig og etisk utfordrende å forske innen dette feltet og derfor mangler man forskningsbasert kunnskap for å gi god omsorg til denne pasient- og pårørendegruppen.

Sentrale dokumenter fremhever at helsetjenestene skal gi omsorg av god kvalitet og ha systemer for å innhente brukererfaringer til bruk i kvalitetsarbeid.

Av arbeid som er gjort nasjonalt og internasjonalt, viser det seg at pasienter og pårørende påpeker et behov for utvikling og forbedring av palliative omsorgstjenester.

Quality Care Near the End of Life

Forskningsprogrammet «Quality care near the end of life» er et paraplyprosjekt med et overordnede mål om å utvikle tiltak for å fremme kvalitet i palliativ behandling og omsorg. Forskningsprogrammet har internasjonal forankring i forskere fra Skottland, Sverige og Norge.

Det arrangeres årlige nettverksmøter. Intensjonen med nettverket og forskningsprogrammet er å knytte til seg forskere, klinikere (tverrprofesjonelt) og brukerrepresentanter som er interessert av forskning innen dette område, for å samarbeide om å utvikle større forskningsprosjekter innen forskningsprogrammets målsetninger.

Forskningstemaer

Forskningsprogrammet beskriver tre forskningsområder med tilknyttede prosjekter som pågår, er planlagt eller ferdigstilt:

 • Organisering av palliativ behandling og omsorg – kunnskap om og utvikling av ulike måter å organisere tjenestene slik at pasienter og pårørende erfarer kvalitet og trygghet ved livets slutt
 • Kompetanse innen palliativ behandling og omsorg – kunnskap om og utvikling av intervensjoner relatert til kartlegging av pasienters ønsker, behov (hva er viktig for deg) og symptomer, økt kompetanse og kvalitet i behandling og omsorg samt evaluering
 • Støtte til pårørende – kunnskap om pårørendes ønsker og erfaringer, utvikling og evaluering av støttende intervensjoner

Det er utviklet spesifikke mål for hvert tema, med foreslåtte og prioriterte prosjektområder. Individuelle prosjekter og studier kan inneholde forskningsspørsmål fra mer enn ett tema.

Forskningsprosjekter i nettverket

Ved Høgskolen i Innlandet er følgende prosjekter knyttet til forskningsprogrammet:

 • Doktorgradsprosjektet: "Hjemmedød – pasienter og pårørendes perspektiv" ved  ph.d.-stipendiat Toril Nysæter. Finansiert av Høgskolen i Innlandet.
 • Doktorgradsprosjekt: "Ungdom som pårørende" ved ph.d stipendiat Emily Beatrice Bergersen (HINN/Karlstads Universitet). Finansiert av Karlstads Universitet.
 • "Barneansvarlige i kommunene" ved prosjektleder Anne Kjersti Myhrene Steffenak. Prosjektmedarbeidere: Marie Dahlen Granrud, Tuva Sandsdalen og Agneta Anderzen-Carlsson. Finansiert som forprosjekt fra Regionalt forskningsfond.
 • «Palliativ vård under Covid-19 pandemin – Arbetsmiljöns betydelse för vårdens kvalitet och vårdpersonalens hälsa». Prosjektansvarlig Maria Larsson (Sverige) og Tuva Sandsdalen (Norge, Innlandet). Lokal prosjektledere: Cecilia Olsson (Sverige, Värmland), Vigdis Abrahamsen Grøndahl (Norge, Viken) og Jane Österlind (Sverige, Stockholm). Prosjektmedarbeidere: Marie Dahlen Granrud, Ann Karin Helgesen, Christina Melin-Johansson, Carina Bååth og Maria Tillfors. Finansiert av AFA Forsäkring Alla beviljade projekt i temautlysingen för covid-19 — Afa Försäkring — #afaforskning (afaforsakring.se)
 • “Palliative care for patients during the Covid-19 pandemic” Prosjektleder: Tuva Sandsdalen, prosjektmedarbeidere: Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Ann Karin Helgesen, Marie Dahlen Granrud. Samarbeidspartnere: Sykehuset Innlandet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark). Finansiert som forprosjekt fra Regionalt forskningsfond. https://www.regionaleforskningsfond.no/innlandet/dokumenter-og-statistikk/innvilgede-prosjekter/kvalifiseringsstotte-2020/

I tillegg er flere enkeltstående artikler tilknyttet forskningsprogrammets forskningsområder publisert/under utvikling.

Forskningsgruppa

Styringsgruppe

 • Professor Maria Larsson, Karlstads Universitet (leder i Sverige)
 • Førsteamanuensis Tuva Sandsdalen Mytting, Høgskolen i Innlandet (leder i Norge)
 • Dosent Cecilia Olsson
 • Førsteamanuensis Reidun Hov, Utviklingssenter for hjemmetjenester
 • Professor Bodil Wilde Larsson
 • Professor Catriona Kennedy, Robert Gordon University Aberdeen

Kontakt forskningsgruppa

Leder:

Bilde av Tuva Sandsdalen
Førsteamanuensis
E-post
tuva.sandsdalen@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 26

Bilde av Anne Kjersti Myhrene
Professor
E-post
anne.myhrene@inn.no
Telefon
+47 62 43 03 39

Bilde av Toril Merete Nysæter
Høgskolelektor
E-post
toril.nysater@inn.no
Telefon
+47 62 43 02 66

Sist endret 1. okt. 2021 11:32