Statistikk for de med tallskrekk

Christer Thrane er klar med en lettlest bok om statistisk analyse.

Boka utgis på Cappelen Damm og har tittelen «Statistisk dataanalyse på 1-2-3». Boka er del av forlagets serie «Pensum på 1-2-3». Forfatteren Christer Thrane er professor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. 

Thrane starter boka med en statistisk analyse av juleøltester – er det sammenfall mellom karakteren på smakstesten og prisen på ølen? Derfra tar han leseren gjennom det han selv kaller en lettfattelig og litt populariserende fagbok om tolkning, formidling og vurdering av statistiske analyseresultater.

Forlaget skriver at boka passer for alle interesserte i spørsmålene, men er spesielt myntet på studenter som i større eller mindre grad lider av tall-, formel- og symbolskrekk.

Mer om utgivelsen på forlagets hjemmesider

Publisert 20. mai 2020 10:00 - Sist endret 13. jan. 2022 12:54