Kan skog og skogbruk være med å redde klimaet? 

– Skognæringen blir viktig i framtidas grønne, norske industri, sa statssekretær Kjersti Bjørnstad ved åpningen av Skogkonferansen 2022 i Elverum. 

Kjersti Bjørnstad

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Kjersti Bjørnstad (Sp), åpnet Skogkonferansen 2022. 

Skogens rolle i å løse klimakrisa er tema for mange av innlederne under årets Skogkonferanse, som samler deltakere fra forskning og skognæring torsdag og fredag. 

Konferansen på Terningen i Elverum er et samarbeid mellom Terningen Innovasjonspark, Tretorget, Klosser, Elverum Vekst, Anno Norsk Skogmuseum og Høgskolen i Innlandet. 

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Kjersti Bjørnstad (Sp), talte ved åpningen av konferansen. 

Bjørnstad la vekt på betydningen av å styrke videreforedling av skog i Norge, med skogen som en viktig og klimavennlig ressurs vi må få mer ut av her i landet. 

Hun lovet en betydelig satsing på bioressursene som del av den grønne framtidsøkonomien.

Klima og andre temaer 

På konferansen innledet fagfolk fra inn- og utland om temaer som forholdet mellom et aktivt skogbruk og det biologiske mangfoldet, barkebilleangrep i et endret klima, soppen i skogbunnen og gjenbruk av trevarer. 

Også den storpolitiske verdenssituasjonen var tema. Handelsrestriksjonene mellom det store skoglandet Russland og andre land er en stor usikkerhetsfaktor i det globale markedet. 

Hele programmet og mer om innlederne her 

Som en del av Skogkonferansen ble det også arrangert en Innovasjonscamp for studenter.

Francisco Aguilar, professor ved Høgskolen i Innlandet og Sveriges Lantbruksuniversitet, innledet om "trade-offs between carbon sequestration and other ecosystem services". 

 

Emneord: skogbruk, skog, klimaendringer Av Erlend Moe
Publisert 25. mars 2022 09:11 - Sist endret 25. mars 2022 11:51