Minneord: Noralv Veggeland

Noralv Veggeland gikk bort den 14. august 2020. Han har siden 1973 arbeidet ved Høgskolen i Lillehammer, nå Høgskolen i Innlandet. Han gikk av som professor i 2016, men fortsatte som en særdeles aktiv professor emeritus, som stadig oppholdt seg på campus og fortsatte å produsere viktige forskningsarbeider. 

Noralv kom til høgskolen fra Nansenskolen da han var 32 år gammel.  Han har vært læreren til flere ansatte ved høgskolen i dag. De husker ham som en dyktig underviser, inspirerende og kunnskapsrik, og som en lyttende og klartenkt veileder, en som ville kandidater og studenter vel, og bidro til at prosjektene deres fikk realisert sitt.

Noralv ble høgskolens første rektor, valgt for perioden 1976 – 1980. På denne tiden hadde høgskolen på Lillehammer en radikal styringsform med utstrakt allmøtevirksomhet og omfattende studentmedvirkning i alle funksjoner. «Veldig mye av rektors tid ble brukt på slike prosesser,» oppsummerte Noralv i år 2000, ved høgskolens 30-årsjubileum, «Nå er dette en side ved demokratiet som nærmest er helt borte».

Noralv fortsatte sin institusjonsbyggende virksomhet som forskningssjef ved Østlandsforskning. Han ledet også Nordic Institute of Regional Policy Reserach, et initiativ fra Nordisk råd, basert i København.

Men Noralv var kanskje først og fremst forsker. Han sto på en plattform av kritisk teori, inspirert av positivismekritikken og Franktfurterskolen, samt Jürgen Habermas. Noralv var imidlertid en samfunnsforsker opptatt av empiri, politikk, samfunnsborgernes levde liv og sosiale virkelighet. Bare i 2020 finner vi 27 artikler og kronikker fra hans hånd, om akademia og autonomi, utdanning og sosial utjevning, om skatteparadis, amerikansk politikk, finansiering av helsevesenet, styrenes nye maktposisjon, og en mengde andre dagsaktuelle emner, som behandles med fagkunnskap, diskusjonsglede og snert.

Noralvs forskning dekker hele spennet fra det lokale og regionale til det globale. Han deltok aktivt i det internasjonale kunnskapssamfunnet med analyser og kritikk av New Public Management og EUs politikk, og står bak flere arbeider om regional utvikling og statlige reguleringer. Noralv har publisert artikler i sentrale vitenskapelige tidsskrift i Vest og stått på trykk både i Russland og i Kina. En av hans bøker om den nordiske samfunnsmodellen ble bestilt til Det Hvite Hus i Washington i Obamas presidentperiode.

Noralv Veggeland har vært en umåtelig viktig person for Høgskolen i Innlandet, som lærer, institusjonsbygger og forsker, men også som en god kollega og et varmt og omsorgsfullt medmenneske. Vi sender varme tanker til Unni og den nærmeste familien, og føler oss sikre på at både høgskolens studenter og ansatte, regionen, nasjonen og verden, vil ha stor nytte av Noralvs arbeider i lang tid framover.

 

Av Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet
Publisert 28. aug. 2020 13:29 - Sist endret 13. jan. 2022 12:52