English version of this page

16 millioner til antibiotikaforskning

Han slapp gjennom nåløyet hos Forskningsrådet. Rafi Ahmad på Institutt for bioteknologi i Hamar kan nå fortsette sin livsviktige forskning på antibiotikaresistens.

Portrettbilde av Rafa Ahmad

FORNØYD: Førsteamanuensis Rafi Ahmad kunne juble da det er klart at han får millionstøtte til forskningen sin på å redde liv i verden!

Foto: Privat

Ahmad konkurrerte med 16 andre prosjekter innen fagområdet om å få støtte fra Forskningsrådet. 

I dag kom beskjeden – tre av søknadene er innvilget, deriblant Rafi sin – den eneste fra universitets- og høgskolesektoren i Norge.

– Jeg er veldig stolt! Jeg er også veldig glad for at vi kan fortsette det vi har startet på her som er svært viktig for samfunnet, sier en superfornøyd forsker.

Forskningsrådet skriver i pressemeldingen sin i dag at Rafis prosjekt skal utvikle kunnskap om tiltak som bidrar til å forstå, håndtere og forebygge utvikling av antimikrobiell resistens på tvers av folkehelse, dyrehelse og det ytre miljø. 

Oppstart er 1. oktober og det skal vare i fire år.

Hurtigdiagnostikk

Rafi Ahmad driver bokstavelig talt med livsviktig forskning. Og forskning som kan komme til å bety mye for verden.

For - i dag tar det flere dager å dyrke fram en bakteriekultur for å se hva slags bakterie man står overfor. Når man får svaret på det, vet man også hva slags antibiotika man skal sette inn.

Den lange tiden det tar å få svar gjør at man får mye feil bruk av antibiotika. Hvis en pasient er alvorlig syk har man nemlig ikke tid til å vente, og behandling må settes i gang med en gang. 

Feil bruk av antibiotika koster hvert år mellom 1,3 og 5 millioner mennesker livet i verden og det fører til mer resistens. 

Rafi forsker på metoder for å få ned testtiden til mellom én og seks timer (!).

Når vi i tillegg vet at det koster enorme summer dette her, skjønner vi at Rafis forskning er banebrytende og er viktig.

Bilde av Biohuset i Hamar
Det er i Biohuset på campus i Hamar Rafi Ahmad skal forske på hvordan man kjappere kan finne ut hva slags antibiotika man skal sette inn når folk trenger det. (Foto: Espen Kristiansen/HINN)

Dette får betydning

Helt konkret skal dette prosjektet altså utvikle hurtigdiagnostikk på tvers av mennesker og dyrs helse som igjen skal bidra til redusert og riktigere bruk av antibiotika. 

Et sentralt begrep her er One Health. Det brukes for å beskrive et prinsipp som anerkjenner at menneskers og dyrs helse henger sammen. Sykdommer overføres fra mennesker til dyr og omvendt, og må derfor bekjempes hos begge.

Det har vi sett helt konkrete og dramatiske eksempler på de siste to årene...

Prosjektet har samarbeid med India og Sri Lanka. 

Det passer bra – Rafi er opprinnelig fra India og kjenner regionen og utfordringene der godt. Land som har de samme utfordringene med antimikrobiell resistans som veldig mange andre land i verden.

– Hva betyr det for deg og forskningen din at dere fikk denne støtten og muligheten til å jobbe videre i fire år?

– Hovedmålet for meg og alle i forskergruppa her er å redde liv. Jeg tror det er viktig med forskning som har en positiv effekt på samfunnet rundt oss. Det vi jobber med er globale helseproblemstillinger så dette er viktig, forteller Rafi Ahmad.

Stolte av Rafi

Portrettbilde av Frøydis Deinboll Myromslien
Instituttleder Frøydis Deinboll Myromslien 

På instituttet Rafi Ahmad jobber var det også mange som gledet seg da meldingen kom. En av dem var instituttleder Frøydis Deinboll Myromslien.

– Jeg synes tildelingen er helt fantastisk. Jeg gleder meg stort sammen med Rafi og jeg er imponert over hva han får til!

– Hva betyr dette for dere på Institutt for bioteknologi?

– Dette betyr veldig mye både faglig og økonomisk. Vi har et mål om at vår FoU-aktivitet er relevant både nasjonalt og internasjonalt, og dette tilslaget bekrefter dette. I tillegg er ekstern finansiering en forutsetning for at vi kan bedrive forskningsaktivitet på vårt institutt, forteller Myromslien.

Forskningsrådet er også meget klare på at dette er forskning som betyr noe for fremtiden.

– Norsk helseforskning holder høyt internasjonalt nivå og skaper store økonomiske verdier for det norske samfunnet. Disse spennende prosjektene vil bidra til at helsevesenet fortsatt skal kunne tilby tjenester av høy kvalitet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Kontaktinformasjon

Bilde av Rafi Ahmad
Førsteamanuensis
E-post
rafi.ahmad@inn.no
Telefon
+47 62 51 78 45

Samarbeidspartnere:

I tillegg til INN har OH-AMR-Diag konsortiet følgende partnere: 2 akademikere (Universitetet i Tromsø og Harvard Univ.), 2 Sykehus (Oslo Universitetssykehus og All India Inst. of Medical Sciences -Delhi), 3 Industri  (TINE, Animalia & Klosser Innovasjon), 2 NGOer (Health Information Systems Programs (HISP) India & HISP Sri Lanka), 1 National Cluster of Expertise (Heidner Biocluster) og 1 Professional Organization (European Section of Infections in Urology).

Emneord: antibiotika, resistens, forskning Av Ole Martin Ringlund
Publisert 23. juni 2022 13:37 - Sist endret 30. juni 2022 10:09