Hvordan vi bruker metaforer endrer hvordan vi ser verden

Gode intensjoner kan slå tilbake når en mye brukt språklig metafor ikke treffer blink. En forsker har belyst interkulturell forståelse gjennom en kritisk analyse av metaforen "brobygging". 

Bilde av en bro

Brobygging brukes ofte som metafor. Men vi kan legge ulik betydning i metaforen (foto: Colourbox). 

Metaforer er overalt: vi bruker dem hele tiden, ofte uten å tenke over det. De hjelper oss å få fram poengene våre og er et viktig verktøy i kommunikasjonen mellom mennesker.

Men – siden de er komprimerte former for bildespråk, kan de også gjøre at vi snakker forbi hverandre. 

Spesielt innen flerkulturell utdanning er kommunikasjon en nøkkel, og språk er en stor del av det.

Interkulturell forståelse og brobyggings-metaforen 

Vi hører ofte at samfunnet blir mer multikulturelt. Vi kan se det selv som studenter, på arbeidsplassen og i offentligheten generelt. Men hva betyr møtet med andre kulturer for oss i praksis?

Portrett Skrefsrud
Thor-André Skrefsrud, professor ved Høgskolen i Innlandet, har skrevet om bruk av metaforer i et pedagogisk miljø.  

– Ofte er interkulturell forståelse forbundet med prosessen med å forklare nye, ofte eksotiske kulturer og praksiser for å forstå dem bedre. Når man tenker på interkulturell forståelse på denne måten, handler "brobygging" først og fremst om å etablere en direkte, solid og risikofri vei til den andre. Faren er imidlertid at kulturelle forskjeller forsterkes på måter som fører til ytterligere skjevheter og stereotypier, sier Thor-André Skrefsrud, professor ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

I artikkelen Teachers as intercultural bridge-builders: Rethinking the metaphor of bridge-building drøfter Skrefsrud både styrker og svakheter ved brobyggermetaforen. 

En styrke ved metaforen er at den inviterer til menneskelig interaksjon, kommunikasjon og utveksling av idéer. En svakhet er at den setter likhetstegn mellom et stabilt byggverk og interkulturell forståelse uten å ta hensyn til usikkerheten som kjennetegner interkulturelle møter. Det kan sette begrensninger på hvem elevene er og kan bli i klassefellesskapet. 

 

Av Noorit Larsen
Publisert 9. nov. 2021 13:35 - Sist endret 9. nov. 2021 13:36