Kan vi få til kald fred i verden?

En av verdens fremste forskere innen internasjonale relasjoner valgte seg Høgskolen i Innlandet som eneste stoppested i Norge da han skulle snakke om sin nye bok "Cold Peace". 

Bilde av folk i forelesningssal bakfra mot scenen

Fullt hus og et svært lyttende publikum da professor Michael Doyle holdt gjesteforelesning i Auditorium A på Lillehammer torsdag ettermiddag.

Foto: HINN/Ole Martin Ringlund

Han reiser verden rundt, professor Michael Doyle.

Problemstillingene han jobber med er svært aktuelle om dagen og han får mye oppmerksomhet dit han kommer.

Det er ikke uten grunn.

Han har nemlig forslag til løsning på hvordan verden kan få til en kald fred, og unngå en ny kald krig.

Kan kald fred erstatte kald krig?

Portrettbilde av Michael Doyle
Professor Michael Doyle presenterer radikale forslag til hvordan vi kan få ro og orden i verden i forelesningen i Lillehammer 22. september. 

Michael Doyle er professor ved Columbia University, School of International and Public Affairs.

I tillegg til å være en av verdens ledende forskere på internasjonale relasjoner og politisk filosofi, har den tidligere toppdiplomaten jobbet som spesialrådgiver for FNs generalsekretær.

På et tidligere Norges-besøk holdt han et æresforedrag i Nobelinstituttet.

Våren 2023 kommer han med ei ny bok, «Cold Peace», der han presenterer et nytt og radikalt forslag til hvordan vi kan dempe globale spenninger og avverge en ny kald krig. 

Det er hans ideer om mulig løsning på hvordan vi kan etablere en kald fred, og støtte det internasjonale samarbeidet for å løse vår tids globale kriser, han snakket om i gjesteforelesningen i Lillehammer. 

Rett og slett en oppskrift på hvordan man kan unngå fremveksten av en ny kald krig mellom USA og deres allierte i NATO på den ene siden, og Russland og Kina på den andre.

Kompromisser og ta tak i USA

Og Doyle mener dette er mulig hvis vi legger ned en solid innsats. Det betyr at man må utvise diplomatisk og politisk håndverk på høyt nivå.

– En kald fred betyr at partene respekterer hverandres fundamentale interesser, og heller samarbeider om å løse våre globale problemer som klimakrisen eller globale sykdommer, sier Doyle.

Blant annet kom han med konkrete råd til hvordan vi skal løse forholdet mellom Ukraina og Russland.

Han fortalte i gjesteforelesningen at alle man må bli enige om å støtte Ukrainas selvforsvar av landet sitt og deres territorielle rettigheter.

I tillegg må man respektere alle avgjørelser Ukraina gjør av eventuelle kompromisser rundt for eksempel Krim-halvøya. Samtidig må man komme til en avtale om at det ikke kan gjennomføres væpnede angrep på selve Russland.

Doyle mener dette må ligge i bunn og respekteres av alle.

Europakart med leketanks spredd utover
Illustrasjonsbilde Colourbox

Han presenterte også noen tanker om hvilke lignende kompromisser som må til i forholdet mellom Kina og Taiwan, i cyber-verdenen og i nedrustningssammenheng.

I tillegg til dette fortalte han at USA er nødt til å få orden "innaskjærs" med blant annet helsereformer og en gjenoppbygging av velferdsstaten for at verden skal kunne bli et stabilt sted å være i årene som kommer.  

Spørsmål han har stilt seg i boka si er: Hva er årsakene til den økte stormaktsrivaliseringen? Hvilke kompromisser må Vesten inngå med Russland og Kina for å unngå mer krig i det 21. århundre – eller for å bekjempe globale klimaproblemer? 

Emneord: kald fred, kald krig, internasjonal politikk Av Ole Martin Ringlund
Publisert 22. sep. 2022 15:30 - Sist endret 23. sep. 2022 10:03