HINN tildelt sertifiseringen Charter & Code

I januar 2020 ble Høgskolen i Innlandet tildelt den prestisjefylte sertifiseringen Charter & Code av Europakommisjonen etter en omfattende og lang søknadsprosess.

HINN tildelt sertifiseringen Charter & Code
Kolby Nan Cecilie Johnstad  <nan.kolby@inn.no>

29. september 2020

Logo Charter & Code
I januar 2020 ble Høgskolen i Innlandet tildelt den prestisjefylte sertifiseringen Charter & Code av Europakommisjonen etter en omfattende og lang søknadsprosess.

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter & Code) er et sett med 40 generelle prinsipper om roller, ansvar og rettigheter for forskere og deres arbeidsgivere og/eller finansieringskilder. Prinsippene ble etablert av Europakommisjonen i 2005, og dekker etiske og faglige forhold som rekruttering og utvelgelse, arbeidsbetingelser samt forskerutdanning og karriereutvikling.

Henger høyt

- Charter & Code er et kvalitetsstempel for akademiske institusjoner som stadig blir viktigere, sier rektor Kathrine Skretting. Kun et fåtall norske utdanningsinstitusjoner har oppnådd denne sertifiseringen. Charter & Code en viktig del av HINNs strategi for internasjonalisering, den vil være med på å styrke universitetssøknaden og den vil øke HINNs anerkjennelse, synlighet og autoritet både nasjonalt og internasjonalt.

- De eksterne evaluatorene roser HINN for måten høgskolen har sørget for samsvar mellom Charter & Code-prinsippene og HINNs egen personalpolitikk og prosedyrer, understreker HR-direktør Lars Petter Mathisrud.

Sertifiseringen gjenspeiler HINNs engasjement for kontinuerlig å forbedre institusjonens personalpolitikk i tråd med Charter & Code, særlig med hensyn til rettferdige og transparente rekrutterings- og vurderingsprosedyrer. Charter & Code-sertifiseringen stadfester HINNs kontinuerlige fokus på og arbeid for å sikre et stimulerende og gunstig arbeidsmiljø for ansatte. HINN ser denne anerkjennelsen som et incitament til å fortsette å arbeide for å gjøre høgskolen til en stadig bedre arbeidsplass.

Handlingsplanen, inneholdende en rekke tiltak, vil i så henseende være et viktig verktøy fremover. De forskjellige tiltakene dekker alt fra karriereutvikling for vitenskapelige ansatte til internasjonal forskermobilitet og systemer for håndtering av forskerdata. HINN vil gjøre en intern evaluering av handlingsplanen i 2022, som vil bli vurdert av uavhengige evaluatorer oppnevnt av Europakommisjonen. Etter denne første internevaluering vil Europakommisjonen gjøre en ekstern evaluering hvert tredje år.

Intern organisering

- Det har vært en lang søknadsprosess, som har vært godt forankret i hele organisasjonen vår. Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke for alle gode innspill i forbindelse med søknadsarbeidet – de bidro til en god søknad, sier prosjektleder Helene Rønning.

Implementeringen av Charter & Code fremover er integrert i HINNs virksomhet. Pro-rektor forskning, Tomas Willebrand, og HR-direktør, Lars Petter Mathisrud, er delegert det formelle ansvaret fra rektor. Helene Rønning og Marita Stok (HR) har ansvaret for den daglige oppfølgingen av implementeringsprosessen. Det er også satt sammen en referansegruppe bestående av både forskere og andre ansatte. Her har høgskolen lagt stor vekt på å involvere yngre forskere, siden Charter & Code i stor grad handler om å gjøre HINN til en mer attraktiv arbeidsplass i årene fremover. 

Av Nan Cecilie Kolby
Publisert 29. sep. 2020 12:44 - Sist endret 13. jan. 2022 12:52