HINN-prosjekt får støtte fra Bill Gates

Et prosjekt som involverer jordbruksfag ved Høgskolen i Innlandet har fått 57 millioner kroner i støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation.

Forsker sammen med samarbeidspartnere i Tanzania

Kauê de Sousa (t.v.), forsker ved Høgskolen i Innlandet, skal bidra til opplæring og kapasitetsbygging i afrikanske land. Her fra et besøk i Tanzania nylig. 

Prosjektet, som har fått navnet 1000FARMS, dreier seg om utvikling av landbruk i afrikanske land og involverer forskere fra flere land og institusjoner. 

Klimaendringer vil forandre produksjonsforholdene. Forskerne skal utvikle systemer og nettverk for å tilpasse produksjonen til et endret klima, blant annet med utvikling og forbedring av sortene som dyrkes.  

Gjennom en helhetlig plattform som består av digitale verktøy, standardiserte metoder, opplæringsressurser og et praksisfellesskap skal produsentene gjøres i stand til raskt å endre og skalere opp testprogrammer på gården og øke effektiviteten. 

Prosjektet har vært under planlegging i lang tid, og blir nå realisert takket være 6,8 millioner amerikanske dollar, eller 57 millioner kroner, fra stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation. 

Bill & Melinda Gates Foundation ble grunnlagt i 2000 og jobber for å bekjempe fattigdom, sykdom og ulikhet rundt på kloden, med en enorm kapital fra formuen Bill Gates bygde opp som grunnlegger av programvareselskapet Microsoft. 

– Spennende for HINN 

Om lag 5 millioner kroner av potten fra Gates går til forskningen som skal utføres på Institutt for jordbruksfag på Blæstad, ledet av postdoktor Kauê de Sousa. 
– Dette er virkelig spennende. Vår del av prosjektet er først og fremst å utvikle et opplæringsprogram for de som skal jobbe med sortsutvikling i framtida, i samarbeid med universiteter i flere afrikanske land, sier de Sousa. 

1000FARMS er et utviklingsprosjekt, men med stor vekt på forskning, forteller han. 

De Sousa sier de har jobbet i mange år med dette, og han er glad for at tankene nå blir bragt ut i livet. 

– Vi føler at dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort. Melinda Gates skal personlig ha vist stor interesse for prosjektet. 

Kauê de Sousa 
Kauê de Sousa er postdoktor ved Institutt for jordbruksfag ved Høgskolen i Innlandet

Vil ha betydning for samfunnet 

Et mer effektivt og klimatilpasset landbruk vil være et samfunnsbidrag til disse afrikanske landene, mener forskeren ved Høgskolen i Innlandet.  

– Landbrukssektoren i Afrika trenger innovasjon. Gjennom programmet vil vi gjøre dem i stand til å bruke ny, digital teknologi i sortsutvikling og tilpasning til lokale, klimatiske forhold. Det handler om å finne ut hva som fungerer best i hver enkelt region, på hver enkelt gård. Dessuten å utvikle sorter som bedre tåler tørke og annet ekstremvær. 

For Kauê de Sousa blir dette arbeidet en videreføring av hans doktoravhandling, «Agrobiodiversity and climate adaptation: insights for risk management in small-scale farming». Han disputerte på Blæstad i desember 2020. 

Med på laget er også stipendiat Mabel Nabateregga og professor Svein Solberg. 1000FARMS-prosjektet ledes av OneCGIAR, et globalt samarbeid innen agronomisk forskning. Prosjektleder er Jacob van Etten fra Bioversity International.

De Sousa sier de også forsøker å få til samarbeid med andre fakulteter ved HINN, blant annet med utvikling av et dataspill som skal kunne brukes i opplæringen. 

For Institutt for jordbruksfag er det en fjær i hatten at deres forskere er sentrale i et så stort prosjekt.

– Dette er helt utrolig for miljøet på Blæstad og viser at forskningen er av ypperste klasse. Det er høy prestisje i å motta finansiering gjennom Bill & Melinda Gates Foundation, sier dekan ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksvitenskap og bioteknologi, Maria Hörnell Willebrand.

Kontaktinformasjon: 

Kauê de Sousa 
Postdoktor
E-post kaue.desousa@inn.no
Telefonnummer +47 62 43 08 58

Maria Hörnell Willebrand
Dekan
E-post maria.willebrand@inn.no
Telefonnummer +47 62 43 07 55
Mobilnummer +47 413 77 031

Av Erlend Moe
Publisert 29. okt. 2021 13:30 - Sist endret 8. nov. 2021 13:36