Tror Russland har brent mye av cyber-kruttet 

Ukrainakrigen har blitt ført på bakken og i mindre grad i cyberspace – nesten i litt overraskende liten grad, mener professor Mass Soldal Lund.

Portrett av Mass Soldal Lund, professor i cybersikkerhet ved Høgskolen i Innlandet 

Mass Soldal Lund er professor i cybersikkerhet ved Høgskolen i Innlandet 

Mange har en oppfatning om at cyberkrigføring vil spille en viktigere og viktigere rolle i moderne kriger. Det har vært cyberangrep rettet mot både Ukraina og land som støtter Ukraina etter krigsutbruddet i februar, men disse har vært relativt små, forteller Mass Soldal Lund. 

Soldal Lund er professor i cybersikkerhet ved Høgskolen i Innlandet og følger tett med på hva som skjer på den digitale slagmarken. 

Professoren tror heller ikke vi vil få se store, velorganiserte angrep heretter. Det sier han i denne videoen: 

Mass Soldal Lund har også bidratt i flere medieoppslag om Ukrainakrigen og trusler mot Norge i høst: 

Kontakt: 

Bilde av Mass Soldal Lund
Professor
E-post
mass.lund@inn.no
Telefon
+47 62 43 08 59

 

 

Emneord: Cybersikkerhet, cyberforsvar, hacking, ukraina Av Erlend Moe
Publisert 27. okt. 2022 14:38 - Sist endret 27. okt. 2022 14:38