Vil gjøre Charter & Code mer kjent

Sertifiseringen er et viktig kvalitetsstempel for Høgskolen i Innlandet, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Skjermbilde av rektor Svenkerud i video

Rektor Peer Jacob Svenkerud fronter en kampanje for å gjøre Charter &Code-prinsippene mer kjent. 

Foto: Skjermdump

I januar 2020 godkjente Europakommisjonen Høgskolens i Innlandets Charter & Code-tiltaksplan, og innviet HINN i selskapet av sertifiserte akademiske institusjoner som kan bruke Europakommisjonens «HR Excellence in Research»-logo.

Charter & Code, eller «The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers», er et sett med 40 generelle prinsipper om roller, ansvar og rettigheter for forskere og deres arbeidsgivere og/eller finansieringskilder

Prinsippene ble etablert av Europakommisjonen i 2005

Omtrent 400 institusjoner er sertifisert, hvorav sju høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

– En styrke for høgskolen

Denne uka setter høgskolen søkelyset på disse prinsippene for å gjøre dem mer kjent for høgskolens ansatte og andre.

Rektor Peer Jacob Svenkerud fronter kampanjen.

– Charter & Code er et stadig viktigere kvalitetsstempel for akademiske institusjoner og øker vår anerkjennelse og synlighet både nasjonalt og internasjonalt, sier Svenkerud.

Han sier sertifiseringen er en styrke i rekruttering til og promotering av HINN.

– Dette handler om å gjøre høgskolen til et stadig bedre sted å være. En bedre arbeidsplass for våre medarbeidere, med spesielt fokus på vitenskapelige ansatte.

Prinsippene dreier seg om alt fra forskningsetikk til opphavsrettigheter, håndtering av forskningsdata og likestilling.

En oversikt over de 40 prinsippene i Charter & Code finner du her.

Ansatte kan lese mer om Charter&Code på HINNs interne nettsider.

Publisert 4. okt. 2021 09:52 - Sist endret 5. okt. 2021 14:50