Barn kan bli utestengt på grunn av spesialundervisning

Barna får en ustabil og oppdelt skolehverdag. Det skaper utenforskap, mener forsker.

Anne Randi Fagerlid Festøy ved Høgskolen i Innlandet har forsket på spesialundervisning for elever med lærevansker på første- til fjerdetrinn i barneskolen.

Hun har observert undervisningen og intervjuet elever, foresatte, spesialpedagoger, assistenter, kontaktlærere og skoleledere.

Det som skal være tiltak for at alle elever skal ha et godt faglig og sosialt utbytte av skolegangen, kan bidra til mer utenforskap, mener hun.

– Det heter at alle skal inkluderes, men likevel er spesialundervisningen organisert slik at den skaper segregering, sier Festøy.

Les hele artikkelen i forskning.no 

Av Erlend Moe
Publisert 10. feb. 2020 09:18 - Sist endret 13. jan. 2022 12:55