Forskningslunsj: VR-basert simulering

Gratis faglig påfyll sammen med matpakka!  Høgskolen i Innlandet har sammen med  Sykehuset Innlandet og  NTNU satt i gang webinarserien «Forskningslunsj».

Illustrasjon av kaffekopp med tittel og klokkeslett for møtet.

Hit blir forskere invitert til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår på de tre institusjonene.

I webinaret 14. oktober vil Kerstin Søderstrøm fra HINN/Sykehuset Innlandet evaluere bruk av VR-basert simulering i psykisk helsevern.

Meld deg på forskningslunsjen her.

Kerstin er overordnet prosjektleder for dette paraplyprosjektet som er et samarbeid mellom Sykehuset innlandet og Høgskolen i Innlandet. Hun har i det daglige en funksjon som forsker/rådgiver i stabsområde fag i Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, i tillegg er hun førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.
 

Arrangør

Høgskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet og NTNU
Publisert 19. aug. 2021 12:28 - Sist endret 8. okt. 2021 10:09