Forskningslunsj: Kvalitet i psykisk helsevern

Høgskolen i Innlandet har sammen med  Sykehuset Innlandet og  NTNU satt i gang webinarserien «Forskningslunsj». Hit blir forskere invitert til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår på de tre institusjonene.

Illustrasjon av kaffekopp med tittel og klokkeslett for møtet.

Gratis faglig påfyll sammen med matpakka! 

I webinaret 11. november vil Agneta Schröder fra NTNU se på sammenhengen mellom helsepersonells vurdering av kvalitet i den tjenesten man yter og arbeidsrelaterte forhold.

Meld deg på forskningslunsjen her.

Agneta arbeider som professor ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik og deltar i forskningsgruppen «Psykisk helse og familiesentrert omsorg». Agnetas forskningsområde er først og fremst kvalitet i psykisk helsetjeneste og utvikling av instrumenter/måleverktøy.

Arrangør

Høgskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet og NTNU
Publisert 19. aug. 2021 12:15 - Sist endret 8. okt. 2021 12:37