Forskningslunsj: Kunnskapsutveksling

Illustrasjon av kaffekopp med tittel og klokkeslett for møtet.

Høgskolen i Innlandet har sammen med  Sykehuset Innlandet og  NTNU satt i gang webinarserien «Forskningslunsj». Der blir forskere invitert til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår ved de tre institusjonene.

GRATIS faglig påfyll sammen med matpakka! 

I dette webinaret 16. september vil Henning Pettersen fra HINN snakke om samarbeidsorientert forskning på helse- og velferdsområdet, og om hvordan forskere sammen med brukere kan jobbe sammen om kunnskapsutveksling. 

Henning jobber som førsteamanuensis ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, HINN. Aktuelle forskningsområder er rus og psykisk helse, recovery og medborgerskap med vekt på samarbeidsorientert forskning og bruk av kvalitative data. Han har utviklet et nytt utdanningsprogram for samarbeidsorientert forskning ved høgskolen.

Meld deg på webinaret her.

 

Arrangør

Høgskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet og NTNU
Publisert 18. aug. 2021 14:18 - Sist endret 13. sep. 2021 11:10