Forskningslunsj: Helsekompetanse

Hanne Søberg Finbråten fra HINN vil snakke om befolkningens helsekompetanse, og hvorvidt denne er nødvendig for å realisere pasientens helsetjeneste. Gratis faglig påfyll sammen med matpakka! 

Illustrasjon av kaffekopp med tittel og klokkeslett for møtet.

Høgskolen i Innlandet har sammen med  Sykehuset Innlandet og  NTNU satt i gang webinarserien «Forskningslunsj». Her blir forskere invitert til å gi en kort presentasjon av arbeidet sitt, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår på de tre institusjonene.

Meld deg på forskningslunsjen her.

Hanne jobber som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved HINN. Hun er sykepleier med doktorgrad innen området helsekompetanse og helsefremmende sykepleie. Forskningsområdet hennes dreier seg i hovedsak om helsekompetanse og om psykometri ved bruk av moderne testteori. Hun er medlem i WHO Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy, og er en del av den nasjonale forskergruppen ansvarlig for kartleggingen av helsekompetansen i befolkningen.
 

Arrangør

Høgskolen i Innlandet, Sykehuset Innlandet og  NTNU
Publisert 19. aug. 2021 10:52 - Sist endret 22. okt. 2021 11:22