Disputas: Yusuf Khan

Yusuf Khan forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 15.12.2021.

Tittelen på avhandlingen er: «Computational strategies to study skeletal muscle transcriptome responses to resistance training».  

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom: https://inn.zoom.us/j/68611786825?pwd=MzhsRGFOWXl6Tk02Mnh0ZGwrUHh0UT09

Webinar-ID: 68 611 786 825. Webinar passord: 804198

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: “Inherently interpretable machine learning models versus explainable black box models in biomedical research.”

Disputas starter kl. 12.15.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent professor Pål Sætrom (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
  • Andreopponent professor Jan Komorowski (Uppsala Universitet)
  • Tredjeopponent/administrator professor Elisabeth Kommisrud (Høgskolen i Innlandet).  

Disputasleder er prodekan Øyvind G. Antonsen.

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Rafi Ahmad, medveileder professor Stian Ellefsen.  

Påmelding til disputas:

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensninger på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesningen og disputas. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas. Vi minner ellers om å holde god avstand. 

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas må du melde deg på med nettskjema.

Det er påbudt med bruk av munnbind når en går inn og ut av auditoriet. Munnbindet kan tas av når en sitter på plass i auditoriet.

Veileder for bruk av Zoom: 

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. Doktoranden, disputasleder og det interne komitemedlemmet sitter i auditoriet. Første- og andreopponenten sitter i hvert sitt rom og er med digitalt.  

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid. Disputasleder vil presentere eventuelle ex auditorio innlegg. 

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings". 

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner 

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere. 

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm. 

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas, styrketrening
Publisert 1. des. 2021 09:03 - Sist endret 20. mai 2022 10:18