Disputas: Ragnhild Karine Holmen Bjørnsen

Ragnhild Karine Holmen Bjørnsen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved doktorgradsprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer torsdag 23. september 2021.  

Tittelen på avhandlingen er: «A privileged childhood? Autobiographies of growing up in Norwegian Foreign Service» 

  • Sted: Auditorium G på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom (se instruksjoner under)  
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tittel: Moved. On the relationship between happiness, material prosperity and mobility in a life course perspective.
  • Disputas starter kl. 12.15  

Påmelding til deltakelse i auditoriet: 

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensninger på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesningen og disputas. 

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas. Vi minner ellers om å holde god avstand.  

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas må du melde deg på med nettskjema - det åpnes opp for påmelding 10 dager før disputas. 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent er professor Thomas Stodulka ved Freie Universität Berlin
  • Andreopponent er seniorforsker Ivar Frønes ved Universitetet i Oslo
  • Tredjeopponent/administrator er førsteamanuensis Kerstin Søderstrøm ved Høgskolen i Innlandet

Disputasleder er dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap Ingrid Guldvik.

Kandidatens hovedveileder har vært professor emeritus Dag Leonardsen ved Høgskolen i Innlandet. Medveileder har vært førsteamanuensis Keir James Cecil Martin ved Universitetet i Oslo. 

Opponent ex auditorio: 
Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio. Eventuelt skal slike ha ordet etter de to ordinære opponentene. Dette må meldes inn i pausen mellom første og andre opponent. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal fremlegges innenfor en tidsramme på maksimum 10 minutter. For de som deltar digitalt, meldes dette inn som SMS til mobilnummer 938 43 072. Disputasleder vil presentere eventuelle ex auditorio innlegg. 

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar.

Doktoranden, disputasleder, andreopponent og det interne komitemedlemmet sitter i auditoriet. Førsteopponenten deltar digitalt fra Berlin.  

Delta i Zoomklienten: 
Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Lenke:  https://inn.zoom.us/j/69263620450?pwd=cEV3NUhWci9TMmhQdTE0NXltbDcwZz09

Passord:  801066
Web-ID: 69263620450

Logg inn 5-10 minutter før sesjonene starter:
De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner.

Sitt alene:
Bruk din egen PC, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi:
Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm. 

Ikke bruk chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas.

Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til: mehran.amirnejad@inn.no

Forlate møte: 
Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta. 

Arrangør

Høgskolen i Innlandet
Publisert 19. aug. 2021 12:41 - Sist endret 20. mai 2022 11:42