Disputas: Petter Hagen Karlsen

Petter Hagen Karlsen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet PROFF ved Høgskolen i Innlandet 25. november 2021.

Tittelen på avhandlingen er: «Teaching and Learning English through Corpus-based Approaches in Norwegian Secondary Schools: Identifying Obstacles and a Way Forward». 

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom. Webinar-Id: 63 328 793 271. Kode: 048615

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: The affordances and challenges of introducing digital resources in teacher education: practical and cognitive aspects

Disputas starter kl. 12.15. 

Bedømmelseskomite:

  • Professor Hilde Hasselgård, University of Oslo
  • Professor Marcus Callies, University of Bremen, Germany
  • Professor Gjertrud F Stenbrenden, INN

Disputasleder: Professor Susan Lee Nacey

Kandidatens veiledere har vært: Hovedveileder, Sylvi Rørvik, professor, HINN. Medveileder: Marte Monsen, professor, HINN

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Emneord: disputas, PROFF
Publisert 3. nov. 2021 10:23 - Sist endret 20. mai 2022 10:08