Disputas: Pauline Book

Pauline Book forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 7. oktober 2022.  

Portrettbilde av Pauline Book

Pauline Book

Foto: Kirsti Hovde

Tittelen på avhandlingen er: «Deltakelse i naturfag i språklig heterogene klasser. En studie av fem flerspråklige mellomtrinnselevers involvering i naturfaglige representasjoner»

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom (se instruksjoner under)

Lenke til disputas: https://inn.zoom.us/j/65009729518?pwd=cXAvZGxrWWxSM2Z3NmNFZW10a2hRdz09

Webinar ID: 65009729518. Passord: 326296

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emne er: Språkutviklende naturfagundervisning –hva er det og hva trenger naturfaglærere å vite om språk?

Disputas starter klokken 12.15. 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Clas Olander (Malmö universitet)
  • Andreopponent: Professor Åsa Wedin (Högskolen Dalarna)
  • Komitéens administrator: Førsteamanuensis Gunhild Tveit Randen (Høgskolen i Innlandet)

Kandidatens hovedveileder: Professor Lise Iversen Kulbrandstad (Høgskolen i Innlandet). Medveileder har vært Sonja Mork (Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo).

Disputasleder: Morten Ørbeck, dekan Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Publisert 22. sep. 2022 13:41 - Sist endret 7. okt. 2022 08:55