Disputas: Mona Elisabeth Persson Aronson

Mona Elisabeth Persson Aronson forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 20. april 2022.

Portrettbilde av Mona E. P. Aronson

Mona Elisabeth Persson Aronson disputerer 20. april.

Tittelen på avhandlingen er: «Förskollärare kan delta i musikaliskt lekande, men avstår. En kvalitativ studie om musikalisk emancipation»

  • Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom. Her er lenke: https://inn.zoom.us/j/69530751433?pwd=RDBUYU5MWjBobkpWLzB1STV6SWVOdz09Webinar ID: 695 3075 1433. Passord: 926500
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: «Legg frem ulike nyere didaktiske tradisjoner i de nordiske landene som tar for seg musikalsk lek, og diskuter dem i relasjon til førskolelærerutdanneres profesjonelle virke
  • Disputas starter kl. 12:15. 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Tiri Beate Bergesen Schei (Høgskulen på Vestlandet)
  • Andreopponent: Lektor emeritus, ph.d. Sven-Erik Holgersen (DPU, København) 
  • Administrator: Førsteamanuensis Camilla Kvaal (HINN) 

Disputasleder er dekan for LUP, Morten Ørbeck.

Kandidatens hovedveileder har vært professor Petter Dyndahl (HINN). Medveileder har vært professor Ingeborg Lunde Vestad (HINN).

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas
Publisert 24. mars 2022 13:51 - Sist endret 6. mai 2022 14:03