Disputas: Marianne Torp Stensvehagen

Marianne Torp Stensvehagen forsvarer sitt doktorgradsarbeid fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, på Høgskolen i Innlandet 29.03.2022. 

Portrettbilde av Marianne Torp Stensvehagen

Marianne Torp Stensvehagen disputerer 29. mars.

Tittelen på avhandlingen er: «Interrelationship of daily hassles, daily uplifts, coping strategies and stress-related symptoms, reported by female survivors of sexual abuse: An exploratory mixed-methods approach». 

  • Sted: Digitalt i Auditorium 4 på studiested Elverum og digitalt via Zoom 
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. 
  • Disputas starter kl. 12.15. 

Informasjon om disputasen på uio.no

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Dosent Filip Arnberg (Uppsala Universitetssykehus)
  • Andreopponent: Professor May Aasebø Hauken (Universitetet i Bergen)
  • Tredjeopponent/administrator: Førsteamanuensis Edel Jannecke Svendsen (Universitetet i Oslo)

Disputasleder er Edvard Hauff, Universitetet i Oslo.

Kandidatens hovedveileder har vært professor Gerry Larsson, medveileder(e) professor Lars Lien og førsteamanuensis Berit Arnesveen Bronken.

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. Opponenter, disputasleder og stipendiat deltar via zoom. 

Veiledere og tilhørere kan overvære prøveforelesning og disputas i auditorium 4, Elverum.

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. 

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Publisert 11. mars 2022 13:42 - Sist endret 20. mai 2022 10:55