Disputas: Maria Løvsletten

Maria Løvsletten på Fakultet for helse- og sosialvitenskap i Elverum forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Det medisinske fakultet, UiO, 12. mai 2022.

Portrettbilde av Maria Løvsletten

Maria Løvsletten disputerer 12. mai.

Foto: PR Holland

Tittelen på avhandlingen er: "Management of patients with outpatient commitment in the mental health services"

  • Prøveforelesning: Klokka 10.15
  • Disputas: Klokka 12.15
  • Sted: Universitetet i Oslo, Domus medica, nye auditoriet 13

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Stefan Sjøstrøm, Uppsala universitet, Sverige
  • Andreopponent: Professor Bente Weimand, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Tredjeopponent/leder av bedømmelseskomiteen: Professor Ragnhild Hellesø, Universitetet i Oslo
  • Disputasleder: Førsteamanuensis Edel Jannecke Svendsen, Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslos informasjon om disputasen – blant annet lenker til stream 

Les mer om forskningen til Maria Løvsletten i denne saken på inn.no.

Emneord: disputas
Publisert 26. apr. 2022 08:58 - Sist endret 9. mai 2022 16:29