Disputas: Magnus Barmoen

Magnus Barmoen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 04.03.2022.

Bilde av Magnus Barmoen ute på et jorde

Magnus Barmoen disputerer 4. mars.

Foto: Privat

 

Tittelen på avhandlingen er: «Obsessive about shades of grey: Attitudes towards wolves and trust in large carnivore science»

  • Sted: Auditorium Ole Olsen på studiested Evenstad og digitalt via Zoom (lenke: https://inn.zoom.us/j/65533982682?pwd=SllkemtSQlNZd0FrSDB1N0dTRXc2dz09) (se instruksjoner under) Webinar ID: 65 533 982 682. Passord: 481015
  • Prøveforelesningen starter kl. 11.15: Emnet er: «What type of knowledge is science and how is it different from other kinds of knowledge?». 
  • Disputas starter kl. 13.15. 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Camilla Sandström (Universitetet i Umeå)
  • Andreopponent: Professor Andreas Zedrosser (Universitetet i Sørøst-Norge) 
  • Tredjeopponent/administrator: Petra Kaczensky (Høgskolen i Innlandet) 

Disputasleder er dekan Maria Hörnell Willebrand.

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Kristin Evensen Mathiesen. Medveileder har vært forsker Kim Magnus Bærum.

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. 

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas, rovdyrforskning
Publisert 22. feb. 2022 10:18 - Sist endret 20. mai 2022 11:38