Disputas: Magne Neby

Magne Neby forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 01.04.2022.

Portrettbilde Magne Neby

Magne Neby disputerer 1. april

Tittelen på avhandlingen er: «The role of diet in vole population cycles».

 • Sted: Auditorium Ole Olsen på studiested Evenstad og digitalt via Zoom. Her er lenke: 

  https://inn.zoom.us/j/69661631385?pwd=L0ZYbDVyL3BnbUR5RWlsY1Ixai9MZz09

  Web-ID: 696 6163 1385

  Passord: 768977

 • Prøveforelesningen starter kl. 12.15. Emnet er: "Constraints, limitations, and consequences of dietary plasticity: from individuals to communities."
 • Disputas starter kl. 14.15.

Du kan lese mer om avhandlingen til Magne Neby i denne saken på inn.no.

Bedømmelseskomiteen består av:

 • Førsteopponent: Senior researcher Anne Loison (CNRS Laboratoire d`Ecologie Alpine, Université Savoie Mont-Blanc, Frankrike)
 • Andreopponent: Professor Jennifer S. Forbey (Department of Biological Sciences, Boise State University, USA)
 • Tredjeopponent/administrator: Professor John Linnel (Fakultetet for anvendt økologi, landbruk og bioteknologi) 

Disputasleder er førsteamanuensis og ph.d.-leder, Øyvind G. Antonsen.

Kandidatens hovedveileder har vært professor Rolf A. Ims (Universitetet i Tromsø), medveileder har vært forsker Eeva M. Soininen (Universitetet i Tromsø), førsteamanuensis Olivier Devineau (Høgskolen i Innlandet) og dekan og professor Harry P. Andreassen (HINN) (1962-2019).

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. 1. opponent senior forsker Anne Loison er fysisk til stede på disputasen, mens 2. opponent Professor Jennifer S. Forbey deltar via zoom.

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Publisert 11. mars 2022 09:47 - Sist endret 20. mai 2022 11:09