English version of this page

Disputas: Jonas Karlsen Åstrøm

Jonas Karlsen Åstrøm forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 30. august 2022.

Tittelen på avhandlingen er: "Theming in Experience-based Tourism - Visitor and Provider Perspectives"

  • Sted: Auditorium F på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15
  • Disputasen starter kl. 12.15 
Emneord: disputas
Publisert 10. juni 2022 12:57 - Sist endret 10. juni 2022 13:17