English version of this page

Disputas: Jonas Karlsen Åstrøm

Jonas Karlsen Åstrøm forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet 30.08.2022.

Portrettbilde av Jonas Karlsen Åstrøm

Jonas Karlsen Åstrøm

Foto: Privat

Tittelen på avhandlingen er: "Theming in Experience-based Tourism - Visitor and Provider Perspectives"

Sted: Auditorium F på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom - https://inn.zoom.us/j/67464132345?pwd=U3ZyK2lLVnRlcU1SV2c3WDdWdEdvUT09.

Webinar ID: 674 6413 2345. Passord: 013564

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tittel: «Theming in experience innovation; a new theoretical approach to innovation?”

Disputasen starter kl. 12.15

Bedømmelseskomiteen består av: 

  • Førsteopponent: Professor Lena Mossberg, Göteborgs universitet 
  • Andreopponent: Professor Flemming Sørensen, Roskilde universitet
  • Tredjeopponent/administrator: Førsteamanuensis Marit Engen, Høgskolen i Innlandet

Disputasleder: Dekan Marit Roland, Høgskolen i Innlandet 

Hovedveileder: Professor Terje Slåtten, Høgskolen i Innlandet 

Medveileder: Førsteamanuensis Monica Breiby, Høgskolen i Innlandet 

 

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid. 

Veileder for bruk av Zoom

  • Disputasen strømmes via Zoom Webinar.
  • Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".
  • Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner
  • Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.
  • Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.
  • Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no
  • Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

 

Emneord: disputas
Publisert 10. juni 2022 12:57 - Sist endret 23. aug. 2022 12:24