Disputas: Ilaria de Meo

Ilaria de Meo forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 26.11.2021.

Tittelen på Ilaria de Meos avhandling er "Ecological mechanisms driving the anti-predator defense response in Crucian carp (Carassius carassius) -Variation in morphology, resource use, and life-history strategies along a gradient of predation risk".

Bedømmelseskomiteen består av:

Førsteopponent: Associate professor Richard Svanbäck, Department of Ecologyand Genetics, Uppsala University

Andreopponent: PhD Kristin Scharnweber, Institute for Plant Ecology and Nature Conservation, University of Potsdam. 

Tredjeopponent/administrator: Førsteamanuensis Simen Pedersen, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, HINN. 

Disputasleder er dekan Maria Hörnell-Willebrand

Kandidatens hovedveileder har vært Antonio Poleo og medveileder Kjartan Østbye

Avhandlingen kan du lese her.  

Mer om de Meos doktorgradsarbeid her.

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. Doktoranden, disputasleder og alle tre opponenter  sitter i auditoriet.

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio. Hvis noen ønsker å fremme et innlegg ex auditorio må det meldes inn på epost til lisbeth.vedaa@inn.no  innen kl 14:00 disputasdagen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid. Disputasleder vil presentere eventuelle ex auditorio innlegg.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  lisbeth.vedaa@inn.no.

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: Anvendt økologi og bioteknologi, disputas
Publisert 12. nov. 2021 10:25 - Sist endret 15. nov. 2021 13:46