Disputas: Hilde Forfang

Hilde Forfang forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 29. november 2022.  

Portrettbilde av Hilde Forfang

Hilde Forfang disputerer 29. november.

Foto: Privat

Tittelen på avhandlingen er: «Organisatoriske kjennetegn ved kommuner i rurale regioner med gode skoleresultater over tid.» 

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom (se instruksjoner under) 

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tema: "Hvordan kan vitenskapsteoretiske perspektiver gi retning for mixed-methods-studier i utdanningsforskning? Muligheter og utfordringer."

Disputas starter kl. 12.15. 

Lenke til disputas: https://inn.zoom.us/j/62021496774?pwd=UFJtZTNSRXk5b3JXcUtvZHFvSjlIUT09 

Webinar ID: 620 2149 6774. Passord: 775652

Bedømmelseskomiteen består av: 

  • Førsteopponent: Professor Helene Ärlestig (Umeå universitet)
  • Andreopponent: Professor May Britt Postholm (NTNU)

Komitéens administrator: Professor Thor André Skrefsrud (Høgskolen i Innlandet)

Disputasleder: Prorektor Arild Hovland (Høgskolen i Innlandet)

Kandidatens hovedveileder: Professor Jan Merok Paulsen (OsloMet).

Medveileder: Professor May Britt Drugli (NTNU).

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

 

Publisert 8. nov. 2022 12:59 - Sist endret 22. nov. 2022 14:32