Disputas: Henrik Ravneng Johansen

Henrik Ravneng Johansen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer, 16.12.2021

Tittelen på avhandlingen er «Rus og avhengighet som kroppslig eksistens. - Fenomenologiske undersøkelser».  

  • Sted: Auditorium G på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom: https://inn.zoom.us/j/68381355699?pwd=NHJOenVSc0RDZXdNUHBML3ZjQWZRUT09 (Webinar ID: 68381355699, Passord: 925039)  
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tema er: "Hvordan kan kroppsfenomenologi være et berikende perspektiv i rusbehandling?"
  • Disputas starter kl. 12.15. 

Bedømmelseskomiteen består av:  

  • Førsteopponent er dosent Eva Schwarz, Södertörns högskola 
  • Andreopponent er førsteamanuensis Gro Rugseth, Norges Idrettshøgskole 
  • Leder av bedømmelseskomité er professor Halvor Nordby, Høgskolen i Innlandet 

Disputasleder er dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Ingrid Guldvik.

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Birgit Nordtug ved Høgskolen i Innlandet.

Medveileder har vært professor Fredrik Svenaeus ved Södertörns högskola. 

Påmelding til disputas: 

Grunnet restriksjoner for å forhindre spredning av koronaviruset er det begrensninger på hvor mange som kan delta fysisk under prøveforelesningen og disputas. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas. Vi minner ellers om å holde god avstand. 

Hvis du vil sitte i salen under prøveforelesning og disputas må du melde deg på med nettskjema

Det er påbudt med bruk av munnbind når en går inn og ut av auditoriet. Munnbindet kan tas av når en sitter på plass i auditoriet.

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). De som er fysisk til stede, kan ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom 

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings". 

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner 

Nettverkskabel istedenfor wifiDet er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm. 

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no

Forlate møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta. 

Publisert 25. okt. 2021 11:52 - Sist endret 20. mai 2022 10:29