Disputas: Gry Sagmo Aglen

Gry Sagmo Aglen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 11. mars 2022 

Portrettbilde av Gry Sagmo Aglen

Gry Sagmo Aglen disputerer ved PROFF 11. mars.

Tittelen på avhandlingen er: «Kulturskolelæreryrket I bevegelse – en framvekst av nye profesjoner? En kvalitativ undersøkelse av utdanningsfeltets forståelser av kulturskolen og kulturskolelærerprofesjon».

  • Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom - her er lenke: https://inn.zoom.us/j/62333595873?pwd=aUFqL3A0VUtvT0hjQmx0WSt5V2lGQT09

    Webinar ID: 62333595873. Passord: 155460

  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tema er: "Hvordan kan det norske kulturskolefeltets kunnskapskultur forstås fra et internasjonalt perspektiv?"
  • Disputas starter kl. 12:15.

Bedømmelseskomiteen

  • Førsteopponent: Professor Tiri Beate Bergesen Schei (Høgskulen på Vestlandet)
  • Andreopponent: Professor Monica Lindgren (University of Gothenburg, Sweden)
  • Administrator: Associate Professor Eirik Askerøi (HINN)

Disputasleder er dekan for LUP, Morten Ørbeck.

Kandidatens hovedveileder har vært professor Sidsel Karlsen (NMH), medveileder førsteamanuensis Live Weider Ellefsen (HiNN)

Evnt. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). De som er fysisk til stede, kan ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas.

Har du tekniske spørsmål kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas, kulturskolelærer
Publisert 23. feb. 2022 09:08 - Sist endret 20. mai 2022 11:03