Disputas: Friedolin Steinhardt

Friedolin Steinhardt forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet fredag 29.10.2021.

Tittelen på avhandlingen er: «`How can I participate’- Development of ActiveYou II: Development of a new web-based, self-administered instrument to measure participation in physical leisure activities for children and youth with disabilities».  

Sted: Auditorium 4, studiested Elverum og digitalt via Zoom (Passord: 078986. Web-ID: 610 0659 1104)

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tema er: "Participation from an international perspective: Opportunities and challenges of measuring and validating participation in various contexts from both a theoretical and practical perspective"

Disputas starter kl. 12.15.  

Påmelding til disputas: Avstandskrav for arrangementer er fjernet, men vi ønsker at de som deltar fysisk melder seg på via nettskjema, for å hjelpe til ved eventuell smittesporing. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på disputas.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Marjolijn Ketelaar ved UMC Utrecht
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Aage Radmann ved Norges idrettshøgskole
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Anne Mari Steigen ved Høgskolen i Innlandet.

Disputasleder er dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Ingrid Guldvik. 

Kandidatens veiledere har vært:

  • Hovedveileder: Prodekan forskning ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Anne-Stine Dolva
  • Medveileder: Universitetslektor Anna Ullenhag ved Mälardalens högskola og forsker Reidun Jahnsen ved Oslo universitetsykehus. 

Opponent ex auditorio: 

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio. Hvis noen ønsker å fremme et innlegg ex auditorio, må det meldes inn på SMS til 93843072 i pausen mellom første og andre opponent. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. Disputasleder vil presentere eventuelle ex auditorio innlegg. 
 

Emneord: disputas
Publisert 20. sep. 2021 14:52 - Sist endret 15. okt. 2021 11:35