Disputas: Friederike Merkelbach

Friederike Merkelbach forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 23.-24. februar 2022 

Portrettbilde av Friederike Merkelbach

Friederike Merkelbach disputerer ved PROFF 23. og 24. februar.

Foto: Privat

Tittelen på avhandlingen er: «Cyborg Talentification: YouTube as a Hotspot for Child Pop Stars, their Fans, and Critics»

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom 

Prøveforelesningen starter onsdag 23. februar kl. 1400: Emnet er: “Discuss how the Internet and social media (including YouTube) operate as arenas for knowledge exchange in musical contexts and address some of the principal opportunities and challenges that are generated by using these arenas in the music education classroom”

Disputas starter torsdag 24. februar kl. 1400:

Bedømmelseskomiteen består av: 

  • Førsteopponent: Associate Professor Tyler Bickford (University of Pittsburgh, USA)
  • Andreopponent: Associate Professor Åsa Bergman (University of Gothenburg, Sweden) 
  • Administrator: Associate Professor Kai Arne Hansen (HINN) 

Disputasleder: Professor Susan Nacey.

Kandidatens hovedveileder: Professor Ingeborg Lunde Vestad.

Medveileder: Professor Petter Dyndahl.

Stipendiatstillingen er finansiert av Norges forskningsråd (programmet FRIPRO-FRIHUMSAM) gjennom prosjektet DYNAMUS – The Social Dynamics of Musical Schooling and Upbringing, 2018-2022. Høgskolen i Innlandet er prosjekteier med Norges musikkhøgskole som partner. Professor Petter Dyndahl (HINN) er prosjektleder.

Opponent ex auditorio:

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). De som er fysisk til stede, kan ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Publisert 15. feb. 2022 13:45 - Sist endret 20. mai 2022 10:26