Disputas: Eva Duedahl

Eva Duedahl forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet fredag 01.10.2021. 

Tittelen på avhandlingen er: «Re-imagining sustainable tourism futures with others: A critical introduction and exploration of sustainable tourism co-design as a multifaceted innovation endeavour for better worldmaking»

Sted: Auditorium G på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom

Zoom-lenke: https://inn.zoom.us/j/67949451575?pwd=eTB4UEpTclJVeFFqT1pzMjNrNFJpUT09

(Webinar ID: 67949451575. Passord: 878824)

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tittel er: ”Rethinking Sustainability for Resilience and Recovery of Tourism in a Post-Pandemic Era”

Disputas starter kl. 12.15. 

Bedømmelsekomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Caroline Scarles, University of Surrey
  • Andreopponent: Professor Peter Fredman, Mittuniversitet
  • Tredjeopponent/administrator: Professor Lars Fuglsang, Roskilde Universitet/Høgskolen i Innlandet 

Disputasleder er Marit Roland, dekan ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Kandidatens hovedveileder har vært professor Peer Jacob Svenkerud, Høgskolen i Innlandet.

Medveiledere har vært professor Janne Liburd, Syddansk Universitet og professor Arvind Singhal, University of Texas/Høgskolen i Innlandet.

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. Doktoranden, disputasleder og det interne komitemedlemmet er til stede i auditoriet. Første- og andreopponenten deltar digitalt. 

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio: Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner.

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas.

Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

 

Emneord: disputas
Publisert 20. aug. 2021 14:55 - Sist endret 4. mai 2022 15:38