Disputas: Chukwuemeka Kevin Echebiri

Chukwuemeka Kevin Echebiri forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 29.09.2021. 

Tittelen på avhandlingen er: «Employee-driven innovation: An empowerment-based view». 

Sted: Auditorium G på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom 

Zoom-lenke: https://inn.zoom.us/j/64497045434?pwd=QVlocnZZQWR6MEg0Y0JlQ2svYisrZz09.

(Webinar ID: 64497045434. Passord: 086861)

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: «Employee-driven innovation (EDI): old wine in new bottles? Conceptual and empirical positioning of EDI in comparison to related concepts”

Disputas starter kl. 12.15 

Bedømmelsekomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Tanya Bondarouk, University of Twente, Nederland
  • Andreopponent: Professor Mervi Anneli Hasu, Universitet i Oslo
  • Tredjeopponent/administrator: Professor Terje Slåtten, Høgskolen i Innlandet 

Disputasleder er Marit Roland, dekan ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Kandidatens hovedveileder har vært førsteamanuensis Stein Amundsen, Høgskolen i Innlandet.

Medveileder har vært førsteamanuensis Marit Engen, Høgskolen i Innlandet

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. Doktoranden, disputasleder og det interne komitemedlemmet er til stede i auditoriet. Første- og andreopponenten deltar digitalt. 

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio: Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas.

Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

 

Arrangør

Høgskolen i Innlandet
Emneord: disputas
Publisert 2. sep. 2021 09:49 - Sist endret 28. sep. 2021 12:41