Disputas: Cecilie Ruud Dangmann

Cecilie Ruud Dangmann forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet, studiested Elverum 25.02.2022   

Portrettbilde av Cecilie Ruud Dangmann

Cecilie Ruud Dangmann disputerer ved BUK 25. februar

 Tittelen på avhandlingen er: «Good starts. Mental health and resilience in resettled Syrian refugee youth» 

  • Sted: Auditorium 4 på studiested Elverum og digitalt via Zoom. Her er lenken dere kan følge: https://inn.zoom.us/j/66437062451?pwd=bzIrN05jN0JjUjQ2V2FUZUI2U2Fpdz09. Webinar ID: 66437062451. Passord: 446678
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet for prøveforelesningen er: How effective are psychosocial interventions for traumatized refugee youths?
  • Disputas starter kl. 12.15 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Jutta Lindert ved Hochschule Emden/Leer
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Ragnhild Dybdahl ved Universitetet i Bergen
  • Administrativ leder: Professor Halvor Fauske ved Høgskolen i Innlandet
  • Disputasleder er: Dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Per Morten Fredriksen

Kandidatens hovedveileder har vært professor Per Norman Andersen ved Høgskolen i Innlandet. Medveiledere har vært førsteamanuensis Anne Kjersti Myhrene, professor Sevald Høye ved Høgskolen i Innlandet og førsteamanuensis Øivind Fjeld-Solberg.

Opponent ex auditorio:

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). De som er fysisk til stede, kan ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar: https://inn.zoom.us/j/66437062451?pwd=bzIrN05jN0JjUjQ2V2FUZUI2U2Fpdz09 (Webinar ID: 66437062451, Passord: 446678)

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Emneord: disputas
Publisert 18. jan. 2022 10:03 - Sist endret 9. mai 2022 15:25