Disputas: Morten Bjørnebye

Morten Bjørnebye forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) ved Høgskolen i Innlandet torsdag 28.10.2021.

Tittel på avhandlingen er: Young children’s grounding of mathematical thinking in sensory-motor experiences

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom (Webinar-ID: 646 7312 5263. Passord: 323778)

Prøveforelesningen starter kl. 10:15. Tittel er: What is the role of different theoretical perspectives in research on full-body interaction of mathematical experiences?

Disputasen starter kl. 12:15

Bedømmelseskomitéen består av:

  • Professor Camilla Björklund (University of Gothenburg)
  • Førsteamanuensis Ingvald Erfjord (UiS)
  • Professor Arne Jakobsen (HINN)

Disputasleder er: Professor Susan Lee Nacey

Det er anledning til å melde seg som opponent ex auditorio. Instrukser for innmelding av ex auditorio opposisjon gis under disputas. Disputasleder vil presentere eventuelle ex auditorio innlegg.

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. Doktoranden, disputasleder og det interne komitemedlemmet sitter i auditoriet. Første- og andreopponenten sitter i hvert sitt rom og er med digitalt. 

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no.

Forlat møte. Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

 

Publisert 4. okt. 2021 16:02 - Sist endret 25. okt. 2021 11:51