Disputas: Bjørg Midtskogen

Bjørg Midtskogen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 28. oktober 2022.

Portrettbilde av Bjørg Midtskogen

Bjørg Midtskogen disputerer 28.oktober.

Foto: Privat

Tittelen på avhandlingen er: «Kartlegging av barnehagebarn. En empirisk studie av hvordan kartlegging inngår i barnehageansattes praksis og om de tar hensyn til barnets perspektiv.»

Sted: Auditorium C på studiested Lillehammer og digitalt via Zoom 

Lenke til disputas: https://inn.zoom.us/j/61682427086?pwd=SytRQkpjRjlpMkpuSFBxSWtXdWt4QT09  

Webinar ID: 61 682 427 086. Passord: 036868

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tittel: "Hvilke utfordringer står dagens barnehagelærere ovenfor i sin profesjonsutøvelse med observasjon og kartlegging, og hvilke syn på kunnskap settes i spill?"

Disputas starter kl. 12.15 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Tove Lafton (OsloMet)
  • Andreopponent: Professor Yngve Troye Nordkvelle (Høgskolen i Innlandet)
  • Tredjeopponent/administrator: Professor Mari Rysst (Høgskolen i Innlandet)

Disputasleder er dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap Per Morten Fredriksen.

Kandidatens hovedveileder er professor Anne Sigfrid Grønseth, og medveileder er professor Halvor Fauske.

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). De som er fysisk til stede, kan ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom:

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas.

Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no.

 

Emneord: disputas
Publisert 16. sep. 2022 13:12 - Sist endret 14. okt. 2022 09:38