Disputas: Barbara Rebecca Mutonyi

Barbara Rebecca Mutonyi forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet fredag 03. juni 2022.

Portrettbilde av Barbara Mutonyi

Barbara R. Mutonyi disputerer 3. juni.

Foto: Privat

Tittelen på avhandlingen er: «Employee innovative behavior in public sector services».

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Kristina Zgodavova, Technical University of Kosice, Slovakia
  • Andreopponent: Professor Mehmet Mehmetoglu, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Tredjeopponent/administrator: Professor emeritus Rolf Rønning, Høgskolen i Innlandet 

Disputasleder er dekan Marit Roland, Handelshøgskolen Innlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Kandidatens hovedveileder har vært professor Terje Slåtten, Høgskolen i Innlandet og professor Gudbrand Lien, Høgskolen i Innlandet.

Ex auditorio:

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. Første opponent vil delta via zoom, andre opponent og komiteens administrator vil være til stede i auditorium A, Lillehammer.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Publisert 11. apr. 2022 14:34 - Sist endret 20. mai 2022 09:07