Disputas: Astrid Granly

Astrid Granly forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 3. mai 2022. 

Portrettbilde Astrid Granly

Tittelen på avhandlingen er: «Skrivedidaktikk i teori og praksis. En kvalitativ studie av skrivediskurser i lærerutdanningens norskfag».

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom - lenke her: https://inn.zoom.us/j/67684060786?pwd=NURGS2htaEp4Tlh2cTZyNFljbGFxQT09.

Webinar ID: 67684060786. Passord: 075648

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: «Skrivedidaktikk i lærerutdanningen. Hva vet vi fra nasjonal og internasjonal forskning? Status og framtidsperspektiver.»

Disputas starter kl. 12.15. 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Professor Hildegunn Otnes (NTNU)
  • Andreopponent: Seniorforsker, ph.d. Jesper Bremholm (Nationalt vidensenter for læsing, København) 
  • Tredjeopponent/administrator: Professor Kristin Helstad (Høgskolen i Innlandet/UiO)

Disputasleder er Professor Susan Nacey.

Kandidatens hovedveileder har vært professor emeritus Mari-Ann Igland (NTNU).

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til  mehran.amirnejad@inn.no.

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

Publisert 6. apr. 2022 12:01 - Sist endret 27. apr. 2022 16:40