Disputas: Ana Lucia Lennert Da Silva

Ana Lucia Lennert Da Silva forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet PROFF ved Høgskolen i Innlandet 3. desember 2021.

Tittelen på avhandlingen er: "Teacher autonomy and teacher agency in an accountability context: a comparative study in Brazil and Norway" 

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom på denne lenken: https://inn.zoom.us/j/61805554209?pwd=UGpLVmtRTDE2VXR5MG1icE1DZ2pwQT09. Webinar Id: 61805554209. Passkode: 909408

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Tema er: What are the issues – e.g., practical, methodological, theoretical and ethical – that need to be considered when combining different theoretical approaches into a single analytic framework? Discuss with reference to specific examples from the PhD work.

Disputas starter kl. 12.15. 

Komite:

  • Professor Mark Priestley, University of Stirling, UK
  • Førsteamanuensis Hege Hermansen, OsloMet
  • Førsteamanuensis Øystein Olav Skaar, HINN

Disputasleder: Professor Susan Lee Nacey

Hovedveileder: Christina Niemi Mølstad, instituttleder ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. 

Medveileder: Berit Karseth, professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet I Oslo

Veileder for bruk av Zoom:

Disputasen strømmes via Zoom Webinar

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid.

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Sitt alene. Bruk din egen pc, og sitt ikke i samme rom som andre møtedeltakere.

Publisert 3. nov. 2021 10:32 - Sist endret 20. mai 2022 11:45