Disputas: Aleksander Bern

Høgskolens Aleksander Bern vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo 18. februar 2022.

Portrettbilde av Aleksander Bern

Aleksander Bern disputerer ved UiO 18. februar.

Tittel på avhandling: "The socio-spatial politics of architectural competitions in urban redevelopments: Competitions in The Fjord City, Oslo"

Tid og sted for prøveforelesning: Kl. 09.15, Auditorium 2, Eilert Sundts hus. Tittel for prøveforelesning: "The public utility of architectural competitions: theory and empirics".

Tid og sted for disputas: Kl. 10:30–13:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus og Zoom

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom webinar. Du kan laste ned zoom her. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputation

Delta på disputas og prøveforelesning (rommet åpnes kl. 08.45).

Ex auditorio opponenter: Det blir kun mulig å stille spørsmål om man er fysisk til stede på disputasen.

Bedømmelseskomité:

  • Professor Philip Hubbard, Urban Studies, Department of Geography, King’s College London, UK
  • Professor Monika Grubbauer, HafenCity University, Hamburg, Tyskland
  • Professor Terje Wessel, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Leder av disputas: Professor Marianne Nordli Hansen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Veiledere: Professor Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, og professor Donald McNeill, School of Architecture, Design and Planning, University of Sydney

For mer informasjon:

Les mer om Aleksander Bern sitt arbeid i denne saken på inn.no: Kritisk blikk på arkitekturkonkurranser

Publisert 28. jan. 2022 11:53 - Sist endret 9. sep. 2022 10:57