Disputas: Agnes Westgaard Bjelkerud

Agnes Westgaard Bjelkerud forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 28. september 2022. 

Portrettbilde av Agnes W. Bjelkerud

Agnes Westgaard Bjelkerud

Foto: Privat

Tittelen på avhandlingen er: «Konseptualiseringer av profesjonalitet. En Deleuze-inspirert utforsking av barnehagelæreres profesjonalitet og det barokke».

Sted: Auditorium 3 på studiested Hamar og digitalt via Zoom (se instruksjoner under) 

Lenke til disputas på Zoom

Webinar ID: 683 1311 4995
Passord: 592201

Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emnet er: «Hvilken betydning kan det barokke synet på profesjonalitet få for barnehagelæreres forståelse og utøvelse av eget yrke?»

Disputas starter kl. 12.15. 

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Ingmar Meland (NTNU)
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Lotta Johansson (OsloMet) 
  • Komiteens administrator: Førsteamanuensis Anja Pesch (Høgskolen i Innlandet) 

Disputasleder: Lise Iversen Kulbrandstad 

Kandidatens hovedveileder har vært: Professor Anne Beate Reinertsen (Høgskolen i Østfold)

Medveileder: professor Camilla Eline Andersen (Høgskolen i Innlandet).

Ev. opponenter ex auditorio må melde seg i pausen mellom første og andre opponents innlegg. Dette gjøres ved å melde fra via sms til disputasleder (telefonnummer legges ut i chatten under disputasen). For de som er fysisk til stede, kan de ta direkte kontakt med disputasleder i pausen. Slike bidrag skal være godt forberedt og presist formulert. De skal ikke overstige 800 ord/10 minutters taletid. 

Veileder for bruk av Zoom

Disputasen strømmes via Zoom Webinar. 

Delta i Zoomklienten. Alle deltakere må laste ned et program i forkant. Hvis dere ikke har det fra før, kan det hentes her (gratis). Velg den øverste, "Zoom Client for Meetings".

Logg inn 5 -10 minutter før sesjonene starter. De ansvarlige for sesjonene er på plass 10 minutter før sesjonene begynner

Nettverkskabel istedenfor wifi. Det er mer pålitelig å bruke en fast nettverkskabel enn trådløst nett, da det minimerer risikoen for hakkende lyd og uskarp skjerm.

Ingen må benytte chattefunksjonen under prøveforelesning eller disputas. Har du tekniske spørsmål, kan disse sendes på e-post til mehran.amirnejad@inn.no

Skal du forlate møtet underveis, trykk på «Leave Meeting» nederst på skjermen. Du vil kunne bli med igjen ved å bruke samme lenken over for å delta.

 

Emneord: disputas
Publisert 9. sep. 2022 11:05 - Sist endret 28. sep. 2022 09:01