English version of this page

Fadderprogram

Fadderuka 2022 på Lillehammer

Kunne du tenke deg å være fadder for internasjonale studenter under Fadderuka, i stede for ditt eget/annet studie? Og du studerer på Lillehammer?

Da er Internasjonalt kontor på utkikk etter akkurat deg! Vi leter etter studenter som vil være med å gjøre Fadderuka super for internasjonale studenter, samt skape en god opplevelse for de.

Du vil få de samme benefits som andre faddere under Fadderuka, men vil i tillegg bli kjent med studenter fra mange ulike land. Det har ingenting å si om du begynner på 2'året eller 3'året, eller om du har/ikke har vært fadder for ditt studie tidligere.

Send oss en epost og meld din interesse international@inn.no, eller kom innom vårt kontor. Vi holder et infomøte onsdag 1. juni kl. 16:00 i Studenten. Du er hjertelig velkommen, om du har meldt din interesse eller ikke. 

Ønsker du derimot å bli Buddy for de internasjonale studentene i løpet av hele høstsemesteret, så kan du lese mer om det lenger ned på siden.

Plakat med utlysning om å være fadder for internasjonale studenter under fadderuka

Bli fadder for internasjonale studenter

Som internasjonal fadder vil du kunne bidra til et godt miljø for internasjonale studenter på ditt studiested. Å være fadder innebærer å planlegge aktiviteter, støtte og bistå studenter gjennom semesteret.

Internasjonale utvekslings- og fullgradsstudenter møter en rekke kulturelle utfordringer når de flytter til Norge for å studere. Med hjelp fra internasjonale faddere vil studentene enklere tilpasse seg ukjente omgivelser etter ankomst. 

Internasjonale faddere holde flagg fra ulike land
Foto: Kine M. Skjærvik

Hvordan søke?

 1. Les deg opp på hva fadderemnet handler om, og kontakt internasjonalt kontor for spesifikk informasjon om fadderprogrammet på ditt studiested
 2. Søk i søknadsskjema. Skjemaet er felles for alle studiesteder
 3. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju

Emnet har obligatorisk oppmøte og kan være tidkrevende.

Frist

 • 1. juni for påfølgende høstsemester (utvidet frist)
 • 1. november for påfølgende vårsemester (utvidet frist)

Søknadsskjema

Informasjon om fadderemnet

Ansvar som følger med fadderrollen

Som fadder har du gjennom semesteret ansvar for det følgende:

 • å sørge for god integrering av de internasjonale studentene på studiestedene
 • å kommunisere med studentene før de kommer til Norge
 • å hente studenter på stasjonen og ta de med til studentboligen
 • å gi en omvisning på høgskolen og i sentrum
 • å delta på introduksjonsmøter og fadderuka/velkomstuke arrangert av internasjonalt kontor
 • å hjelpe studentene med søknad om oppholdstillatelse på politistasjonen (Lillehammer)
 • å informere om, oppfordre og inkludere studentene i aktiviteter som de ulike studentgruppene tilbyr
 • å planlegge egne aktiviteter for internasjonale studenter
 • å delta på regelmessige møter med internasjonalt kontor

Hvem kan søke om å bli internasjonal fadder?

Minimum et semester må være fullført ved HINN før fadderemnet starter. Både norske og internasjonale bachelor og master student kan søke. 

Viktig informasjon

 • Emnekode og navn: RLS1007 Internationalisation at home
 • Emnet går på engelsk.
 • Praktisk gjennomføring av fadderprogrammet kan variere noe fra studiested til studiested
 • Det er obligatorisk oppmøte på 80% av seminarene/møtene. Ekstra arbeid blir gitt ved deltakelse under 80%. Mulighet for stryk (ikke bestått). Kurset kan være tidkrevende
 • Obligatorisk henting av nye studenter ved semesterstart
 • Midt-term (Lillehammer) og Final Exam (alle studiesteder)
 • Karakter vurderes som bestått/ikke bestått
 • Fullført og bestått fadderprogram gir 5 studiepoeng

Utbytte med fadderemnet

I løpet av emnet skal faddere:

 • tilegne seg kunnskap om internasjonalisering i høyere utdanning
 • gjøre seg kjent med HINNs strategi for internasjonalisering
 • tilegne seg teoretiske kunnskap og praktiske ferdigheter innenfor nettverksbygging
 • få økt kunnskap om interkulturell forståelse og kommunikasjon
 • forbedre sine språkkunnskaper, først og fremst engelsk, men gjerne også andre språk
 • lære å planlegge og gjennomføre aktiviteter i et team, inkludert budsjett og regnskap

Emnebeskrivelse (på engelsk)

Course content

In accordance with The Norwegian Government’s enhanced focus on the importance of ensuring a good social learning environment for all students at Norwegian HEIs, INN University has made integration of international students a priority. In addition to finding their way in a new University, the international students face a wide range of cultural challenges when they move to Norway. The Buddy programme smoothens this challenging transition and helps facilitate student integration at INN University.

The course Internationalisation at home offers both Norwegian and international students the opportunity to engage in INN’s internationalisation efforts by becoming buddies for new international students. The buddies help establish a good environment for international students at all campuses, by planning and arranging a wide spectre of social events and by assisting the international students throughout the semester.

During the course, the Buddy will be assigned several tasks such as:

 • Communication with international students prior to arrival.
 • Assist students with a wide range of practical matters upon arrival (pick-up at the train station, accompany to student housing, show around campus and the city, get bus cards, etc.).
 • Assist the students throughout the semester.
 • Facilitate integration between international and Norwegian students.
 • Work in teams to organise and execute events/social events and trips.

In addition, the Buddies must participate in a combination of meetings and seminars addressing topics of 1) internationalisation, 2) cultural understanding, 3) global competence and 4) use of social media.

Coursework requirements

To pass the course, the following mandatory requirements must be met:

 • Seminars/meetings: Minimum 80% participation. The student must attend and contribute actively in the discussions on topics of 1) internationalisation, 2) cultural understanding, 3) global competence and 4) the use of social media.
 • Pick-up and assistance: The student must pick up his/her assigned international students, and assist all international students throughout the semester.
 • Planning and organising activities and events: The student must work in teams and contribute actively in the organisation and execution of social and other events during the semester.

Examination

A final report (2000 words +/- 10%, approx. 6 A4 pages). The student shall use his/her buddy experience and the curriculum as a starting point for written reflections on internationalisation at INN University, cultural understanding/tolerance and cultural competencies.

Learning outcomes

By completing the course, the student has gained the following learning outcomes:

1: Knowledge

The student:

 • Has knowledge of internationalisation in higher education, and in depth knowledge on student exchange.
 • Has knowledge about INN University’s internationalisation strategy.
 • Is familiar with networking across cultures.
 • Has knowledge of intercultural understanding and communication.
 • Is familiar with project management.
2: Skills 

The student can:

 • Recognize the existence and importance of intercultural competencies and diverse cultural perspectives.
 • Communicate fluently in English (by daily use throughout the semester).
 • Plan and implement projects and small scale and events.
 • Set up a budget.
 • Communicate through social media through event planning and marketing.
 • Work in a team with fellow students from different academic fields.
3: General competence 

The student can:

 • Execute a project plan according to a budget, timeline and appointed tasks.
 • Work in a team on several continuous projects for a full semester.

Prerequisites to apply

Minimum one semester must be completed at INN University. Both Norwegian and international Bachelor and Master students can apply.

Criteria for student selection:

 • Completed semester abroad (not mandatory).
 • English language skills, both written and orally (minimum level: B1).
 • Average grade from INN University.
 • Personal characteristics and/or relevant skills

To determine the selection, the International coordinator will invite the best applicants to an interview. The interview will be conducted in English.

Teaching and working methods

Seminars/meetings