Slik finner du riktig studieteknikk

Som student ønsker man å være effektiv og få så stort faglig utbytte som mulig. Men hvordan finner man riktig studieteknikk? 

Kvinnelige studenter som studerer.

Å finne riktig studieteknikk er avgjørende for å lykkes med studiene. Foto : HINN. 

Etter fadderuka og studiestart har du forhåpentligvis blitt godt kjent med studiestedet ditt og flere av dine medstudenter. Nå starter hverdagen som student, og her får du noen tips på veien mot å etablere gode vaner og rutiner.

Jobb med egen bevisstgjøring

Hva skal til for at du lykkes som student? Som student styrer du din egen tid, og har ansvar for å lage dine egne rutiner. Å bli sitt ansvar bevisst, og lage rutiner som står i stil med din livssituasjon og dine faglige ambisjoner er avgjørende. Hvilken student vil du være?  

Lær å lære

Hvordan lærer du best, og på hvilken måte bør du studere? Svarene på disse spørsmålene finner du ved personlig erfaring, både ved selvstendig jobbing og ved gruppearbeid. Prioriter derfor å gå på forelesninger og delta i kollokvier, samt forsøk å ta del i faglige diskusjoner med forelesere og medstudenter. Det er viktig å være kritisk og reflektere over pensum, og det kan være enklere å gjøre i diskusjon med andre.

Gjør deg tidlig kjent med studiet

Dette innebærer å lese pensumlister, kjøpe/låne bøker og kompendier. Timeplaner, forelesningsoversikter og emneplaner er nyttige å sette seg inn i, da de gir deg en smakebit på hva du har i vente. Er det noen sentrale temaer som tidlig får mye oppmerksomhet? Da er det lurt å sette seg spesielt inn i disse, da disse emnene trolig er sentrale på studiet. 

Lag en plan for semesteret

Evnen til å være organisert og strukturert er gjerne det som skiller en toppstudent fra den gjennomsnittlige student. Dette handler om gode arbeidsvaner. En klassisk feil mange studenter gjør er å ha korte og enkle økter i starten av semesteret, og intensivere inn mot eksamensperioden.

Studer når du er opplagt, i korte og intensive økter med innlagte pauser og selvtester. Det kan være lurt å samle notater og innleveringer i mapper der de er lett tilgjengelige. I tillegg kan det være en ide å lage en kalender med oversikt over kommende innleveringer, eksamener, hva du bør forberede deg på til forelesninger, tidspunkt for eventuelle arbeidsdager og sosiale aktiviteter. Dette gjør det lettere å få oversikt slik at du får lest jevnt og trutt gjennom hele semesteret, selv om du ikke alltid klarer å følge planen til punkt og prikke.

Slik bør du lese pensum

Det er ingen krise om du ikke husker alt som står i pensum. Pensum er ment å gi deg innsikt og oversikt over emnet, og om du tar utgangspunkt i læringsutbyttene får du en ide av hva som forventes av deg i arbeidet med emnet. Deretter kan du gå gjennom pensum med mål om å finne svar på læringsutbyttene. Ved å se på innholdsfortegnelsen i de ulike bøkene får du raskt en oversikt over hvilke kapitler som er spesielt relevante.

Kom forberedt til forelesning

Læringsutbyttet øker om du er kjent med stoffet, i tillegg bør du ta smarte notater. Det kan være lurt å begrense seg til stikkord, viktige begreper og sentrale spørsmål som blir diskutert. Da holder du konsentrasjonen oppe, samtidig som du ikke stresser med å skrive ned alt foreleseren sier. Å være aktiv og spørrende er også en fordel, siden du da gjerne lettere husker stoffet i etterkant.

Test deg selv

Forskning tyder på at selvtesting er en studieteknikk som fungerer godt, og som kan ha stor nytteverdi spesielt i forkant av eksamen. Om du virkelig vil huske noe, må du teste deg selv underveis, og ikke nødvendig bare lese tekster om og om igjen. Med selvtesting finner du ut hva du kan, og hva du må lese mer på. Denne metoden kan du lese mer om her.

Sett av tid til trening og venner

Som student bør du sette av tid til å være sosial og fysisk aktiv, uten at det går ut over studiet. Tilstrekkelig med søvn, godt og variert kosthold og sosial kontakt er avgjørende for å fungere i hverdagen.

Sett oppnåelige mål

Å være student handler om å tilegne seg kunnskap, men det er samtidig viktig å ikke sette seg for ambisiøse mål. Du skal også nyte det sosiale, noe som lar seg kombinere med gode studievaner. Har du nådd noen av delmålene, er det naturlig å belønne seg selv for å koble av og skape motivasjon for neste oppgave.

Merk deg at Høgskolen i Innlandet tilbyr et digitalt kurs om studieteknikk.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 23. aug. 2022 10:20 - Sist endret 24. aug. 2022 14:27